• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 5847/TCHQ-TVQT năm 2013 chủ trương xây dựng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5847/TCHQ-TVQT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5847/TCHQ-TVQT
V/v chủ trương xây dựng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Trả lời đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 469/TTr-HQĐB ngày 11/6/2013 về việc xin phê duyệt phương thức đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Công văn số 1579/UBND-CN ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Trụ sở Cục Hải quan Điện Biên; Báo cáo kết quả kiểm định về chất lượng và hiện trạng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên. Tổng cục Hải quan chấp thuận với đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên về việc xây dựng Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Điện Biên khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Điện Biên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Điện Biên biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TVQT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5847/TCHQ-TVQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5847/TCHQ-TVQT

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209570