• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5851/CT-TTHT năm 2013 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5851/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5851/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2013.

 

Kính gửi:

VPĐH tại TP.HCM Công ty Idemitsu Oil & Gas Co., Ltd
Địa chỉ: Phòng 2008 Lầu 20, Số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
Mã số thuế : 0303616990

 

Trả lời văn thư số 13HC460 ngày 13/08/2012 của Văn phòng về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 28 Nghị định 65/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định :

“1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

2. Các loại thu nhập phải khấu trừ thuế:

a) Thu nhập của cá nhân không cư trú, bao gồm cả trường hợp không hiện diện tại Việt Nam;

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, kể cả tiền thù lao từ hoạt động môi giới;

....”

Trường hợp của Văn phòng điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh theo trình bày có các cá nhân người nước ngoài đang làm việc có thu nhập từ tiền lương tiền công do Văn phòng chi trả thông qua Công ty tại nước ngoài thì Văn phòng có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định để nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp Văn phòng cử nhân viên đi công tác phục vụ cho hoạt động của Văn phòng có phát sinh các khoản chi phí bao gồm chi phí đi lại, chi phí thuê chổ ở nếu có hóa đơn hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Văn phòng điều hành thì khoản chi này được tính vào chi phí hoạt động của Văn phòng, không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động để tính thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo Văn Phòng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TNCN;
- P.PC;
- Lưu HC-TTHT.
1962-226650/2013-pbk

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5851/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5851/CT-TTHT

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206943