• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 5852/CT-TTHT năm 2013 về việc lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5852/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5852/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Schenker (Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng trệt 4, 5, 6, Số 60 Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0305269823

 

Trả lời văn bản số 2013-6 FA/Schenker ngày 13/8/2013 của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm g Khoản 1 Điều 4 Chương I Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy gồm: Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ”.

Căn cứ quy định trên, các chỉ tiêu “số thứ tự, “số lượng”, “đơn giá” là các nội dung bắt buộc trên hóa đơn, do đó Công ty phải ghi trên hóa đơn khi xuất cho khách hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
1985 – 227135/ 13 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5852/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5852/CT-TTHT

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206944