• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5857/CT-TTHT năm 2013 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5857/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5857/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH phần mềm HTM
Địa chỉ: 39B Trường Sơn, P.4, Q.Tân Bình
Mã số thuế: 0312272545

 

Trả lời văn bản số 01/CV-HTM của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 điều 19, khoản 1 điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN: áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm; miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty theo trình bày được thành lập theo giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 10/05/2013; ngành nghề kinh doanh: hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế website), mã ngành 7410 thì hoạt động này không thuộc hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin nên Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Q.Tân Bình;
- Lưu: HC, TTHT.
 1990 - 227197 / 2013 QKRivercrane Sansei 54.doc

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5857/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5857/CT-TTHT

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207095