• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 586/BXD-KTXD năm 2015 về nghiệm thu công trình và thanh quyết toán hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 586/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586 /BXD-KTXD
V/v: nghiệm thu công trình và thanh quyết toán hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 35/VNCC-KHĐT ngày 15/1/2015 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam về nghiệm thu công trình và thanh quyết toán hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chất lượng công trình thì sản phẩm thiết kế trước khi đưa ra thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu và xác nhận. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về các bản vẽ thiết kế giao cho nhà thầu thi công xây dựng. Nhà thầu thiết kế phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thiết kế xây dựng công trình.

Trường hợp như nêu tại văn bản số 35/VNCC-KHĐT, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện chưa đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Để giải quyết dứt điểm việc thanh toán, quyết toán hợp đồng, đại diện pháp nhân của các bên tham gia ký kết hợp đồng phải hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng công trình phù hợp với quy định.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 586/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 586/BXD-KTXD

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269312