• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5860/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5860/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5860/TCT-CS
V/v Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Ngày 08/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1482/CT-TT-HTNNT đề ngày 20/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp của Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với trường hợp của Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau, Tổng cục Thuế đã có các công văn số 742/TCT-TTr ngày 11/3/2010, công văn số 3402/TCT-CS ngày 20/8/2014 gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau về vấn đề nêu trên. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 742/TCT-TTr và công văn số 3402/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT; CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5860/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 26/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5860/TCT-CS

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262511