• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


Văn bản pháp luật về Phản ánh của Đài Truyền hình

 

Công văn 5861/VPCP-V.I năm 2018 về kiểm tra phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về khai thác quặng titan tại tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5861/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5861/VPCP-V.I
V/v kiểm tra phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về khai thác quặng titan tại tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Trong những ngày vừa qua, Đài Truyền hình Việt Nam nhiều lần phát phóng sự điều tra thực trạng khai thác quặng titan lậu tại tỉnh Bình Thuận. Theo Đài Truyền hình Việt Nam, mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết từ mấy năm nay tỉnh đã chỉ đạo dừng khai thác quặng titan; tuy nhiên, theo điều tra của phóng viên cho thấy tại tỉnh Bình Thuận vẫn có nhiều đại công trường khai thác quặng titan lậu hoạt động rầm rộ, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm, người dân bức xúc vì bị ảnh hưởng cuộc sống. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về thực trạng khai thác quặng titan lậu tại tỉnh Bình Thuận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tỉnh ủy Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Duy Hưng, các Vụ CN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Duy Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5861/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành: 20/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5861/VPCP-V.I

446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385175