• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5864/TCHQ-TXNK năm 2013 xem xét lại giá tính thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5864/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5864/TCHQ-TXNK
V/v xem xét lại giá tính thuế NK

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH BELUGA Việt Nam.
(Địa chỉ: Nhà 24 dãy C5, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 2609/BLG-VN ngày 26/9/2013 của Công ty TNHH BELUGA Việt Nam đề nghị xem xét điều chỉnh mức giá kiểm tra của một số mặt hàng rượu quy định tại Danh mục 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan sẽ xem xét, nghiên cứu để xây dựng, sửa đổi mức giá kiểm tra phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BELUGA Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5864/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5864/TCHQ-TXNK

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209573