• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5864/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5864/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5864/TCT-CS
V/v đề nghị Cục Thuế báo cáo.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế thành phố Cần Thơ;
- Công ty cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt.
(Địa chỉ: Cao ốc Yoco, 41 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 918/2014/CV-NVO-TCKT ngày 02/12/2014 của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt đề nghị giải đáp vướng mắc về chính sách thuế (bản photo kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung công văn số 918/2014/CV-NVO-TCKT ngày 02/12/2014 của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt không nêu trường hợp vướng mắc cụ thể và tài liệu kèm theo. Do đó, để có cơ sở xem xét, hướng dẫn, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và Cục Thuế TP Cần Thơ yêu cầu Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt và Chi nhánh Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt - Nhà máy NVO Cần Thơ báo cáo các vấn đề sau:

- Mô hình tổ chức doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt, hình thức hạch toán kế toán giữa Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt và Chi nhánh Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt - Nhà máy NVO Cần Thơ.

- Theo trình bày của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt, Công ty có mua condensate của các đơn vị sản xuất và kinh doanh trong nước để sản xuất xăng, đề nghị làm rõ tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp bán condensate cho Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất condensate hay doanh nghiệp chỉ kinh doanh thương mại, hợp đồng mua bán giữa các bên.

- Tình hình thực tế việc kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt và Chi nhánh Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt - Nhà máy NVO Cần Thơ.

- Đề xuất của Cục Thuế về nội dung vướng mắc của Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt nêu tại công văn số 918/2014/CV-NVO-TCKT nêu trên (kèm theo các tài liệu có liên quan).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5864/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 26/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5864/TCT-CS

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262456