• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 588/TTrB-P5 năm 2013 về việc phối hợp trong công tác do Thanh tra Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 588/TTrB-P5
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
THANH TRA BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/TTrB-P5
V/v phối hợp trong công tác

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

 

Trong thời gian vừa qua theo phản ánh của một số địa phương và đơn vị đã có những đối tượng không có Giấy giới thiệu của Thanh tra Bộ Y tế nhưng đến các đơn vị, địa phương mạo xưng là cán bộ thanh tra của Bộ Y tế và yêu cầu đơn vị, địa phương các nội dung liên quan đến cung cấp số điện thoại, thông tin về cá nhân của Lãnh đạo hoặc các thông tin có liên quan đến công tác cán bộ, công tác đấu thầu mua thuốc, trang thiết bị y tế,…

Thanh tra Bộ Y tế xin đề nghị Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế như sau:

Tất cả các cán bộ công chức của Thanh tra Bộ Y tế khi đến các đơn vị làm việc phải có Tên trong Quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc Giấy gới thiệu do Lãnh đạo Thanh tra Bộ Y tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh của cán bộ đến làm việc, nội dung làm việc và thời hạn của Giấy giới thiệu.

Những trường hợp mạo xưng là cán bộ Thanh tra Bộ Y tế đến không có Quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc Giấy giới thiệu của Thanh tra Bộ Y tế, xin Quý cơ quan báo cho cơ quan chức năng để xem xét, xử lý và báo cho Thanh tra Bộ Y tế biết qua số điện thoại: 04.62732160 hoặc qua địa chỉ email: thanhtraytevn@gmail.com.

Thanh tra Bộ Y tế rất mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc  Bộ Y tế.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Vụ TCCB, Vụ PC (để ph/h);
- Lưu TTrB.

CHÁNH THANH TRA BỘ
Đặng Văn Chính

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 588/TTrB-P5   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đặng Văn Chính
Ngày ban hành: 09/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 588/TTrB-P5

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206959