• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 5886/BGTVT-VT năm 2014 tăng cường chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 5886/BGTVT-VT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5886/BGTVT-VT
V/v: Tăng cường chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 697/CĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2014 và tại Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2014 về việc bảo đảm an ninh trật tự, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, cảng biển, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng không, bến xe, nhà ga đường sắt tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, chủ động quan tâm, có thái độ phục vụ thân thiện, lịch sự và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là hành khách người nước ngoài tham gia giao thông và làm các thủ tục liên quan; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, an toàn đối với hành khách, phương tiện và hàng hóa; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an phát hiện và ngăn chặn hành vi gây mất an ninh, an toàn tại địa bàn hoạt động của đơn vị hoặc các hành vi sử dụng các phương tiện vận tải để chuyên chở người và hàng hóa tham gia các hoạt động biểu tình trái pháp luật.

2. Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình, chủ đầu tư, nhà thầu đang thi công các dự án xây dựng, duy tu, bảo trì các công trình giao thông tăng cường thực hiện các biện pháp tổ chức, bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt là các công trình vừa thi công vừa khai thác, ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài; phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an tăng cường bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực công trường, nơi lưu trú của người lao động, không để người lao động tham gia biểu tình trái pháp luật, đặc biệt là tại các dự án có nhà thầu và lao động người nước ngoài.

3. Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên, người lao động các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm:

a) Bản thân và vận động người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ, thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc bằng các biện pháp hòa bình; không tham gia biểu tình trái pháp luật; không có những hành vi, lời nói, thông điệp kích động làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh yêu chuộng hòa bình, hữu nghị của đất nước, con người Việt Nam;

b) Chủ động phát hiện và báo với người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, cơ quan Công an những hiện tượng có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, các hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình trái pháp luật tại nơi sinh sống và nơi làm việc.

4. Kịp thời báo cáo về Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trên địa bàn những tình huống phát sinh đột xuất cần chỉ đạo ngoài thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan đơn vị; hàng tháng có báo cáo chung về tình hình thực hiện chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an ninh, trật tự thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Vận tải).

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ trưởng (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban ANHKDDQG;
- Ủy ban ATGTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VTải.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5886/BGTVT-VT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 22/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5886/BGTVT-VT

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243725