• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

 

Công văn 589/BVTV-QLT năm 2018 về nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất độc loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất GHS do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Tải về Công văn 589/BVTV-QLT
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 589/BVTV-QLT
V/v nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất độc loại I, II theo GHS

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc phía Bắc;
- Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc phía Nam;
- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Căn cứ Khoản 2, Điều 67 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Đồng thời, nhằm quản lý hiệu quả công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ngay từ khâu nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật thông báo:

Các loại thuốc BVTV có hoạt chất độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) trong Danh Mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng phải có giấy phép khi nhập khẩu (có danh sách kèm theo).

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan được biết và phối hợp thực hiện việc nhập khẩu thuốc BVTV./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lưu VT, QLT.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

DANH SÁCH

CÁC LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CÓ HOẠT CHẤT ĐỘC CẤP TÍNH LOẠI I, II THEO GHS
(Ban hành kèm theo Công văn số 589/BVTV-QLT ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật).

TT

TÊN HOẠT CHẤT - NGUYÊN LIỆU
(COMMON NAME)

TÊN THƯƠNG PHM (TRADE NAME)

ĐỐI TƯỢNG PHÒNG TRỪ
(CROP/PEST)

TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ (APPLICANT)

I. THUỐC SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP:

1. Thuốc trừ chuột:

1

Brodifacoum (min 91%)

Diof 5DP

Chuột/ đồng ruộng

Công ty CP Enasa Việt Nam

Klerat®
0.005% Wax block bait, 0.005 pellete

0.005 %Wax block bait: chuột/ nhà, kho tàng, chuồng trại, đồng ruộng, nơi công cộng

0.005 pellete: chuột trong quần cư, nhà kho

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

Forwarat 0.05%, 0.005 %

chuột/ đồng ruộng, qun cư

Forward International Ltd

Vifarat 0.005% AB

chuột/ đồng ruộng

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

2

Bromadiolone (min 97%)

Antimice 0.006 GB

chuột/đồng ruộng

Công ty CP ENASA Việt Nam

Bellus 0.005 AB

chuột/lúa

Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Broma 0.005 AB

chuột/lúa

Guizhou CUC INC.
(Công ty TNHH TM Hồng Xuân Kiệt, Quý Châu, Trung Quốc)

Cat 0.25 WP

Chuột/ đồng ruộng

Công ty CP TST Cần Thơ

Hicate 0.25WP

chuột/ đồng ruộng

Công ty TNHH SP Công nghệ cao

Killrat 0.005 Wax block

chuột/ đồng ruộng, quần cư

Forward International Ltd

Lanirat 0.005 GR

chuột/trang trại, kho tàng, qun cư

Novartis Animal Health Inc.

3

Coumatetralyl (min 98%)

Racumin
0.0375 PA, 0.75TP

0.0375PA: chuột/ ruộng lúa, nhà kho, trang trại
0.75TP: chuột/ đồng ruộng, kho, trang trại

Bayer Vietnam Ltd (BVL)

4

Diphacinone (min 95%)

Gimlet 800SP

Chuột/lúa

Công ty CP Đầu tư TM & PT NN ADI

Kaletox 200WP, 500WP, 800WP

chuột/ đng ruộng

Công ty TNHH Việt Thắng

Linh miêu 0.5WP

chuột/đồng ruộng

Công ty TNHH TCT Hà Nội

5

Flocoumafen (min 97.8%)

Coumafen 0.005% wax block

chuột/lúa

Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời

Storm
0.005% block bait

chuột/ đồng ruộng, quần cư

BASF Vietnam Co., Ltd.

6

Warfarin

Killmou 2.5DP

chuột/đng ruộng

Công ty CP ENASA Việt Nam

Ran part 2% DS

chuột/đng ruộng

Công ty TNHH Sản phẩm Công nghệ cao

Rat K 2% DP

chuột/đồng ruộng

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông

Rasger 20 DP

chuột/đồng ruộng

Công ty CP Nông dược QT Nhật Bản

Rat-kill 2% DP

chuột/đng ruộng

Công ty TNHH Agricare Việt Nam

Rodent 2DP

chuột/đồng ruộng

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm

7

Zinc Phosphide (min 80 %)

Fokeba 20CP

chuột/ đồng ruộng

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

Zinphos 20CP

chuột/ đồng ruộng

Công ty CP BVTV Sài Gòn

II. THUỐC KHỬ TRÙNG KHO:

1

Aluminium Phosphide

Alumifos 56% tablet

khử trùng kho

Asiagro Pacific Ltd

Celphos 56 % tablets

sâu mọt hại kho tàng

Excel Crop Care Limited

Fumitoxin 55 % tablets

côn trùng hại nông sản, nhà kho, phương tiện chuyên chở

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

Mephos 56 TB

Côn trùng/ nông sản

Mebrom Ltd

Phostoxin 56% viên tròn, viên dẹt

côn trùng, chuột hại kho tàng

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

Quickphos 56%

sâu mọt hại kho tàng, nông sản

Công ty TNHH UPL Việt Nam

Sanphos 56TB

Mọt gạo/kho

Công ty CP Trừ mi khử trùng

2

Magnesium phosphide

Magtoxin 66 tablets, pellet

sâu mọt hại kho tàng

Công ty CP Khử trùng Việt Nam

 

Điều 67. Nhập khẩu, xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật
...
2. Tổ chức, cá nhân phải có giấy phép khi nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật sau đây:

a) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để tạm nhập, tái xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất tại Việt Nam nhằm mục đích xuất khẩu theo hợp đồng đã ký với nước ngoài;

b) Thuốc bảo vệ thực vật để xông hơi khử trùng chứa hoạt chất methyl bromide và các hoạt chất có độ độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS);

c) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam nhập khẩu để khảo nghiệm nhằm mục đích đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

d) Thuốc bảo vệ thực vật chưa có trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam nhập khẩu để thử nghiệm, nghiên cứu; sử dụng trong các dự án của nước ngoài tại Việt Nam; thuốc bảo vệ thực vật làm hàng mẫu, hàng phục vụ triển lãm, hội chợ và sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

đ) Thuốc trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam nhưng nhập khẩu để làm chất chuẩn.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 589/BVTV-QLT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật   Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 589/BVTV-QLT

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378525