• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5896/UBND-VHXH năm 2020 về chuyển trạng thái áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tải về Công văn 5896/UBND-VHXH
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5896/UBND-VHXH
V/v chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn thành phố;
- Các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 05 tháng 9 năm 2020, toàn thành phố chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định tại Điều 4 Quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay ban hành kèm theo Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

1. Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng...; yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc (tối thiểu 01 mét); không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

2. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau đây:

a) Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện...tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Không tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia...) tập trung quá 20 người; khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người.

b) Hoạt động của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu tại các khu, điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.

c) Hoạt động dịch vụ du lịch, lữ hành. Chỉ cho phép hoạt động lưu trú được hoạt động trở lại, tạm dừng các dịch vụ khác tại các khách sạn, cơ sở lưu trú.

d) Hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động thể thao trong nhà; hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; hoạt động tắm biển.

đ) Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng. Nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ.

e) Hoạt động dạy và học trực tiếp tại các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở giáo dục (các nhóm trẻ, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt...), cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, kỹ năng sống, các trung tâm tư vấn du học, các cơ sở dạy thêm, học thêm.

g) Hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh xuất phát hoặc đến các địa phương đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định phòng, chống dịch.

3. Phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Áp dụng phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân theo “Thẻ đi chợ” (3 ngày một lần).

5. Các hoạt động khác ngoài các hoạt động tạm dừng nêu tại khoản 2 Công Văn này được hoạt động trở lại nếu có cam kết và đủ điều kiện thực hiện nghiêm túc các nội dung biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

6. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định của pháp luật.

Nhận được Công văn này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (báo cáo);
- BCĐ QG phòng, chống dịch (báo cáo);
- Bộ: Y tế, Công an, Công thương, GTVT, VH-TT và DL; Xây dựng, LĐ-TB&XH, TT&TT, GD&ĐT, Tư pháp (báo cáo);
- TTTU, TT HĐND TP (báo cáo);
- Bộ Tư lệnh QK 5 (phối hợp);
- Các UV Ban TVTU;
- CT và PCT UBND TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP;
- Các cơ quan thông tin, báo chí;
- Lưu: VT, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5896/UBND-VHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Lê Trung Chinh
Ngày ban hành: 04/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5896/UBND-VHXH

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452046