• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


Văn bản pháp luật về Phản ánh của Đài Truyền hình

 

Công văn 5897/VPCP-V.I năm 2016 phản ánh của Đài truyền hình Việt Nam liên quan đến tiền hỗ trợ thủy lợi phí và hỗ trợ khác ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 5897/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5897/VPCP-V.I
V/v phản ánh của Đài truyền hình Việt Nam liên quan đến tiền hỗ trợ thủy lợi phí và hỗ trợ khác ở xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình thời sự tối ngày 09 tháng 7 năm 2016 có đưa tin phản ánh nhiều năm nay cán bộ xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội đã “ăn chặn” tiền thủy lợi phí và một số khoản tiền khác mà Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân xã Hoa Sơn; để hợp thức, cán bộ xã đã lập danh sách khống các hộ đã nhận tiền hỗ trợ, ký mạo danh các hộ. Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ nội dung phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Thành ủy Hà Nội;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Vụ KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3), HD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5897/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 15/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5897/VPCP-V.I

459

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317437