• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Thức ăn chăn nuôi

 

Công văn 590/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 590/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 590/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp
-
Công ty TNHH Interflour Việt Nam
(Đ/c: KCN Cái Mép, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 91/CT-T&THT ngày 20/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và công văn s 003/01-15_IFV ngày 27/01/2015 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 20/01/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 222/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH Interflour Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 590/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 590/TCT-CS

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266459