• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 591/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 591/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 591/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh Tp. HCM
(Tầng 9, tòa nhà Kumho Asiana, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 12/2014/CTBCHCM-AC ngày 15/12/2014 của Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh Tp. HCM về chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng, ngày 11/12/2014 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 11015/CT-TTHT trả lời Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh Tp. HCM, nội dung trả lời là phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng TNHH CTBC Chi nhánh Tp.HCM được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 591/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 591/TCT-CS

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266460