• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Dán nhãn năng lượng

 

Công văn 5911/TCHQ-GSQL năm 2013 văn bản xác nhận chờ cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5911/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5911/TCHQ-GSQL
V/v văn bản xác nhận chờ cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Năng lượng.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc văn bản xác nhận chờ cấp chứng nhận dán nhãn năng lượng, cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 4142/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2013 của Tổng cục Hải quan, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan Hải quan "Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng".

Tuy nhiên, tại công văn xác nhận số 1101/TCNL-KHCN ngày 17/9/2013 của Tổng cục Năng lượng (gửi kèm công văn) gửi Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại Bách Việt, có nội dung "Qua kiểm tra, hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp còn thiếu các tài liệu bao gồm phiếu thử nghiệm và một số giấy tờ liên quan về quản lý chất lượng để phục vụ đánh giá chứng nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 4 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng.

Đề nghị Công ty hoàn tất các thủ tục, bổ sung đầy đủ hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng theo quy định nhằm phục vụ công tác đánh giá, giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho lô hàng nói trên".

Như vậy, công văn số 1101/TCNL-KHCN dẫn trên chưa xác nhận rõ doanh nghiệp đã đủ điều kiện để cơ quan Hải quan chấp nhận cho doanh nghiệp được đưa hàng về bảo quản, chờ Tổng cục Năng lượng cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hay không.

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng cục Năng lượng xem xét và sớm có ý kiến về vấn đề nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (thay trả lời);
- Công ty TNHH Kinh tế Thương mại Bách Việt (thay trả lời);
(Đ/c: 97A Lý Tự trọng, P Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Công Bình

 

1. Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đối với các phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan các chứng từ sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp (kèm bản gốc để đối chiếu); hoặc:

- Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương (Tổng cục năng lượng) đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang chờ cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng hoặc hàng hóa mẫu nhập khẩu để phục vụ thử nghiệm hiệu suất năng lượng.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục phương tiện và thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg, doanh nghiệp phải dán nhãn trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Trình tự thủ tục đánh giá và cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng

Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục nêu ở Điều 1 Thông tư này tham gia chứng nhận và dán nhãn năng lượng (nhãn xác nhận hoặc nhãn so sánh) cần thực hiện các bước sau đây:

...

2. Lập hồ sơ và gửi về Tổng cục Năng lượng, hồ sơ bao gồm:

a) Giấy đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đăng ký dán nhãn so sánh hay nhãn xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo danh mục các loại phương tiện, thiết bị;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);

c) Bản sao của hợp đồng với các nhà cung cấp hàng hóa ở nước ngoài (đối với các nhà nhập khẩu) và Tờ khai hàng hóa nhập khẩu;

d) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa;

đ) Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa (bản sao có đóng dấu xác nhận của người đứng đầu doanh nghiệp), bản mô tả tóm tắt các thông số đặc trưng cơ bản của phương tiện, thiết bị;

e) Kết quả thử nghiệm do Tổ chức thử nghiệm được chỉ định cấp có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày cấp;

g) Hồ sơ, tài liệu, quy trình quản lý chất lượng của doanh nghiệp;

h) Hồ sơ, chứng chỉ quản lý chất lượng liên quan.

Đối với trường hợp đại lý nộp thay cho nhà sản xuất ở nước ngoài, đại lý phải xuất trình Giấy ủy quyền. Trường hợp các hồ sơ, tài liệu nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5911/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5911/TCHQ-GSQL

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209549