• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5913/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng casino do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5913/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5913/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng tàu;
- Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm
(Đ/c xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu)

 

Tiếp theo công văn số 5053/TCT-TNCN ngày 14/11/2014 của Tổng cục Thuế về việc "Khai thuế, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng casino", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/11/2014, Quốc hội Khóa 13, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế; trong đó, tại khoản 2, Điều 2 của Luật có quy định:

"Điều 2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13.

…2. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3 như sau:

"c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược”

Căn cứ quy định nêu trên và hiệu lực thi hành của Luật số 71/2014/QH13 thì kể từ ngày 01/01/2015, khoản thu nhập từ trúng thưởng casino của cá nhân sẽ không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng tàu phổ biến, hướng dẫn Công ty TNHH Hồ Tràm và các doanh nghiệp kinh doanh casino trên địa bàn thực hiện theo quy định tại Luật số 71/2014/QH13.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Cục Thuế TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lào Cai, TT- Huế, Bình Thuận, Hải Phòng, Bắc Ninh, Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 2

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13.
...

2. Sửa đổi điểm c khoản 6 Điều 3 như sau:

“c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược;”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5913/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5913/TCT-TNCN

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262826