• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Công văn 592/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn định mức vận chuyển bê tông nhựa do Bộ Xây dựng ban hành

Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn định mức vận chuyển bê tông nhựa

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp Thành Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 68/CV/2018/TN ngày 09/03/2018 của Công ty cổ phần xây lắp Thành Nam về việc đề nghị hướng dẫn định mức vận chuyển bê tông nhựa. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng được thực hiện phù hợp với nội dung hợp đồng, hình thức hợp đồng đã ký giữa các bên và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng, không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu).

2. Định mức dự toán công tác vận chuyển bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ đã được Bộ Xây dựng công bố tại tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, trong đó quy định định mức vận chuyển bê tông nhựa bằng ô tô tự đổ 7 tấn, 10 tấn, 12 tấn cho các cự ly 1 km, 2 km, 3 km, 4 km và 1 km tiếp theo. Đối với trường hợp cự ly vận chuyển > 4 km như đã nêu tại văn bản số 68/CV/2018/TN, thì định mức vận chuyển bê tông nhựa được xác định trên cơ sở định mức cự ly vận chuyển 4 km và định mức vận chuyển 1 km tiếp theo đối với cự ly vận chuyển còn lại.

Công ty cổ phần xây lắp Thành Nam căn cý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, C
ục KTXD(L).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 592/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 592/BXD-KTXD

75

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381945