• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa


 

Công văn 592/TCHQ-CNTT năm 2019 về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 592/TCHQ-CNTT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ công văn số 23/CNTT-HTTT ngày 17/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

Kể từ ngày 25/01/2019, 02 thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện trên Cơ chế một cửa quốc gia gồm:

- Cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại;

- Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu cho các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) cho cán bộ Hải quan;

- Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (Ecustoms) để tra cứu, khai thác các thông tin liên quan đến các thủ tục trên và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản giấy của các chứng từ nêu trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục Hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ của Tổng cục Hải quan (Số điện thoại: 1900.9299 bấm phím 02, Email: bophanhotrotchq@customs.gov.vn) để được hỗ trợ.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, CNTT (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 592/TCHQ-CNTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 592/TCHQ-CNTT

220

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406219