• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 5929/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa “Bàn là cây sử dụng hơi nước” do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5929/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5929/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam.
(Lô J1-J2, KCN Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2020.07.17-001/CV-PSV ngày 17/7/2020 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc phân loại mặt hàng “Bàn là cây sử dụng hơi nước”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS.

Trên cơ sở thông tin về hàng hóa do Công ty cung cấp theo công văn 2020.07.17-001/CV-PSV, Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo theo công văn số 10059/HQHP-TXNK ngày 11/8/2020, và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo theo công văn số 2276/HQHCM-TXNK ngày 12/8/2020, mặt hàng nhập khẩu xem xét là: Bàn là hơi nước dạng cây (bàn ủi hơi nước) hiệu Panasonic, model NI-GWE080WRA và NI-GSE050ARA, sử dụng cho mục đích gia dụng, điện áp 220V, 50-60HZ, công suất 1800-2140w, có bình chứa nước dung tích 2 lít, phù hợp phân loại vào nhóm 85.16, mã số 8516.40.90.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5929/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 09/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5929/TCHQ-TXNK

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453047