• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5930/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5930/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5930/TCT-CS
V/v đề nghị bổ sung hồ sơ.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11238/CT-TTHT ngày 18/12/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Bệnh viện quận Bình Thạnh và Công ty Việt Lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Do Cục Thuế không gửi kèm hợp đồng liên kết kinh doanh phẫu thuật mắt giữa Bệnh viện quận Bình Thạnh và Công ty Việt Lai và các phụ lục hợp đồng nên Tổng cục Thuế không có cơ sở xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh bổ sung hợp đồng, các phụ lục hợp đồng nêu trên và hồ sơ có liên quan (nếu có) để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5930/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5930/TCT-CS

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262464