• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 5935/BGDĐT-GDTrH năm 2014 hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 5935/BGDĐT-GDTrH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5935/BGDĐT- GDTrH
V/v hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai cuộc thi “Olympic tiếng Anh trên Internet” ( IOE) và “Olympic Tài năng tiếng Anh” (OTE) dành cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015 như sau:

I - Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông

1. Thông tin chung

1.1. Các sở giáo dục và đào tạo kiện toàn Ban tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và chỉ đạo các phòng sở giáo dục và đào tạo, trường phổ thông kiện toàn Ban tổ chức nếu có thay đổi về nhân sự.

1.2. Các văn bản, quyết định, hướng dẫn về tổ chức cuộc thi các cấp, thông tin liên quan và các thông báo thường xuyên của Ban tổ chức (BTC) cấp toàn quốc được cập nhật trên website http://www.ioe.vn.

1.3. Các vòng thi chính thức độc lập với các vòng tự luyện với hình thức thi ở dạng nhiều câu hỏi liên tục trong 30 phút. Điều kiện để học sinh được dự thi ở vòng chính thức như sau:

- Để dự thi cấp trường, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15;

- Để dự thi cấp quận, huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 20 và được nhà trường chọn tham gia vòng thi tiếp theo;

- Để dự thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 25 và được cấp quận huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh chọn tham gia vòng thi;

- Để dự thi cấp toàn quốc, học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 30 và được cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chọn tham gia vòng thi.

- Thời điểm tính vượt qua các vòng tự luyện do Ban Tổ chức cấp tương ứng quy định.

1.4. Sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo mỗi thí sinh được dự thi trên một máy tính/lượt. Máy tính phải có hệ thống âm thanh và tai nghe, được cài trình duyệt Mozilla Firefox hoặc Google Chrome và phần mềm Adobe Flash Player cập nhật bản mới nhất và phải tắt tất cả những phần mềm hỗ trợ download trước khi thi (xem phần hỗ trợ trên trang web www.ioe.vn). Có máy tính dự phòng để đổi máy cho thí sinh khi gặp sự cố. Có nguồn điện dự phòng cho tình huống mất điện lưới.

Nếu có trục trặc phải thi lại ở vòng chính thức, sở giáo dục và đào tạo phải báo cáo ngay qua điện thoại sau đó quét hoặc chụp ảnh văn bản gửi về địa chỉ email ioe@moet.edu.vn và dhgiang@moet.edu.vn. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ xem xét bố trí thi lại vào thời gian phù hợp. Công văn báo cáo phải có số điện thoại và địa chỉ email để Ban tổ chức liên lạc khi cần thiết.

1.5. Các vòng thi chính thức từ cấp quận, huyện trở lên, chỉ tổ chức thi cho mỗi khối lớp vào khung giờ cố định trong một ngày. Việc tạo mã số thi sẽ được hướng dẫn riêng cho các đơn vị tham gia cuộc thi. Ban tổ chức cấp toàn quốc sẽ gửi hướng dẫn về cho các sở giáo dục và đào tạo 15 ngày trước các vòng thi chính thức. Trước 07 ngày thi nếu vẫn chưa nhận được hướng dẫn xin vui lòng liên lạc với số điện thoại 0903436757 để được hỗ trợ.

1.6. Mã số thi gồm mã số chính thức và mã số dự phòng. Mã dự phòng chỉ được dùng khi mã chính thức không sử dụng được. Mỗi khung giờ thi có mã số riêng và mã số thi của khung giờ nào chỉ dùng được cho khung giờ đó.

Đối với vòng thi cấp trường, việc tạo và sử dụng mã thực hiện như các năm học trước. Từ vòng thi cấp quận, huyện, sở giáo dục và đào tạo sao nguyên văn hướng dẫn nhận được từ Ban tổ chức cấp toàn quốc và gửi đến tất cả các Hội đồng thi các cấp do sở quản lý theo chế độ bảo mật. Các Hội đồng thi chỉ được mở phong bì hướng dẫn 30 phút trước giờ thi.

2. Vòng thi chính thức các cấp

2.1. Vòng thi cấp trường đối với tiểu học và THCS, vòng sơ loại với THPT

Mỗi khối lớp có thể tổ chức tối đa là 4 đợt thi trong 2 ngày, cụ thể như sau:

2.1.1. Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp trường dành cho Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày 22 và 23/11 năm 2014 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

2.1.2. Cấp Trung học cơ sở

Vòng thi cấp trường dành cho Trung học cơ sở được tổ chức vào 02 ngày 29 và 30/11 năm 2014 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’

- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’

2.1.3. Cấp Trung học phổ thông

Vòng thi sơ loại dành cho Trung học phổ thông được tổ chức vào 02 ngày 06 và 07/12 năm 2014 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 10: 7h30’ đến 8h00’ hoặc 13h30’ đến 14h00’

- Khối lớp 11: 8h30’ đến 9h00’ hoặc 14h30’ đến 15h00’

- Khối lớp 12: 9h30’ đến 10h00’ hoặc 15h30’ đến 16h00’

Vòng thi cấp trường có thể tổ chức thi thành nhiều đợt. Mỗi đợt thi có mã số thi riêng. Ban tổ chức cấp trường thông báo danh sách học sinh thi, từng phòng thi, các đợt thi (nếu thi nhiều đợt) cho học sinh trước ngày thi.

Các trường bố trí đủ giám thị cho từng phòng thi và có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối thi cấp huyện theo quy định của ban tổ chức cấp tiếp theo gửi về phòng giáo dục và đào tạo ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

2.2. Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

Căn cứ vào kết quả thi cấp trường đối với Tiểu học và Trung học cơ sở, phòng giáo dục và đào tạo duyệt danh sách thi cấp quận, huyện và tương đương, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi.

2.2.1. Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp Tiểu học được tổ chức vào ngày 10/01/2015 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30 đến 10h00

- Khối lớp 4: từ 7h30 đến 8h00

- Khối lớp 5: từ 8h30 đến 9h00

2.2.2. Cấp Trung học cơ sở

Vòng thi cấp quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh cho cấp Trung học cơ sở được tổ chức vào ngày 10/01/2015 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 6: từ 13h30 đến 14h00

- Khối lớp 7: từ 14h30 đến 15h00

- Khối lớp 8: từ 16h30 đến 17h00

- Khối lớp 9: từ 15h30 đến 16h00

2.2.3. Cấp Trung học phổ thông

Căn cứ kết quả thi sơ loại đối với cấp Trung học phổ thông, sở giáo dục và đào tạo duyệt danh sách thi, thông báo thời gian và địa điểm thi, phân công giám thị coi thi.

Vòng thi cho cấp Trung học phổ thông được tổ chức vào ngày 11/01/2015 với khung giờ thi cho các khối như sau:

- Khối lớp 10: từ 7h30 đến 8h00

- Khối lớp 11: từ 8h30 đến 9h00

- Khối lớp 12: từ 9h30 đến 10h00

Cuộc thi cấp quận, huyện và tương đương có thể được tổ chức tại nhiều địa điểm nhưng phải có giám sát chéo giữa các cụm thi. Từng phòng thi phải có biên bản, bảng điểm, thời gian thi của học sinh (nếu nộp bài trước) và chữ ký của học sinh trên bảng điểm. Toàn bộ hồ sơ của vòng thi gồm danh sách giám thị, biên bản phòng thi, bảng điểm, báo cáo thi, danh sách đội tuyển từng khối thi theo quy định của ban tổ chức cấp tiếp theo gửi về sở giáo dục và đào tạo ngay khi tổ chức xong cuộc thi.

2.3. Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức thống nhất trên toàn quốc vào ngày 07/3/2015. Vòng thi có thể tổ chức tại nhiều địa điểm (theo từng huyện) nhưng phải có giám sát chéo.

Căn cứ kết quả thi do các phòng giáo dục và đào tạo và trường giáo dục và đào tạo báo cáo, sở giáo dục và đào tạo duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ lịch sau:

- Từ 7h30 đến 8h00: khối lớp 4, khối lớp 6 và khối lớp 10;

- Từ 8h30 đến 9h00: khối lớp 5, khối lớp 7 và khối lớp 11;

- Từ 9h30 đến 10h00: khối lớp 3, khối lớp 9 và khối lớp 12;

- Từ 10h30 đến 11h00: khối lớp 8

Các sở giáo dục và đào tạo gửi danh sách đội tuyển của khối 5, 9, 11 tham gia vòng thi toàn quốc đã được phê duyệt về địa chỉ “ioe@moet.edu.vn” và bản cứng gửi về ông Đặng Hiệp Giang, chuyên viên Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 24/3/2015.

2.4. Vòng thi cấp toàn quốc:

2.4.1. Thời gian, địa điểm, giám sát thi và mã số thi

Vòng thi cấp toàn quốc “Olympic tiếng Anh trên Internet” (IOE) năm học 2014-2015 được tổ chức cho ba khối lớp gồm lớp 5, lớp 9 và lớp 11 vào ngày 11/4/2015.

Các đội tuyển của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ dự thi ngay tại địa phương, các thí sinh của một đội tuyển có thể bố trí dự thi ở nhiều phòng thi.

Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử ít nhất 3 cán bộ đi giám sát chéo trong đó ít nhất có một lãnh đạo cấp phòng thuộc sở trở lên phụ trách. Quyết định cử cán bộ gửi cho Ban tổ chức cấp toàn quốc và sở giáo dục và đào tạo mà đoàn cán bộ sẽ đến giám sát trước ngày 24/3/2015.

Những sở giáo dục và đào tạo không tham dự vòng thi cấp toàn quốc vẫn phải cử đoàn giám sát thi theo bảng phân công (đính kèm Công văn này) trừ khi sở giáo dục và đào tạo nơi đoàn giám sát đến không tham dự vòng thi cấp toàn quốc. Sở giáo dục và đào tạo không tham dự thi cấp toàn quốc phải thông báo cho sở giáo dục và đào tạo được giao nhiệm vụ cử đoàn giám sát biết để không cử đoàn giám sát trước ngày 24/3/2015. Danh sách cán bộ giám sát có đóng dấu của sở giáo dục và đào tạo cử đi và gửi cho sở giáo dục và đào tạo nơi đến để lưu hồ sơ của Hội đồng thi.

Biên bản giám sát thi được gửi cùng với hồ sơ thi của Hội đồng thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Học sinh dự thi cấp toàn quốc phải có thẻ học sinh, dán ảnh và chứng nhận của sở giáo dục và đào tạo.

Hướng dẫn lập mã số thi cấp toàn quốc sẽ được gửi cho giám đốc sở giáo dục và đào tạo trước ngày 26/3/2015. Sau ngày này nếu chưa nhận được hướng dẫn, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo liên hệ với Ban tổ chức cấp toàn quốc để được hỗ trợ.

2.4.2. Hội đồng thi

Hội đồng thi tại các tỉnh, thành phố do giám đốc sở giáo dục và đào tạo tổ chức vòng thi cấp toàn quốc thành lập trước ngày 24/3/2015 với các thành phần sau đây:

- Đại diện lãnh đạo sở hoặc lãnh đạo các phòng GDTH, GDTrH là chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng;

- Ban thư ký gồm ít nhất 2 cán bộ;

- Ủy viên là cán bộ của sở giáo dục và đào tạo với nòng cốt là chuyên viên các môn Tin học, tiếng Anh và cán bộ phục vụ cuộc thi.

- Hội đồng thi họp chuẩn bị cho tổ chức thi lúc 14h00 ngày 10/4/2015.

2.4.3. Lịch thi

Các đội tuyển lớp 5, lớp 9, lớp 11 thi ngày 11/4/2015 theo khung giờ sau:

- Đội tuyển lớp 11: từ 8h00 đến 8h30;

- Đội tuyển lớp 5: từ 9h00 đến 9h30;

- Đội tuyển lớp 9: từ 10h00 đến 10h30.

Học sinh hoàn thành bài thi phải báo giám thị để ghi điểm, thời gian làm bài trên màn hình (đối với học sinh nộp bài trước) vào biên bản và ký tên. Học sinh không được ra khỏi khu vực thi trước khi kết thúc thi (kể cả đã làm xong bài). Trong trường hợp sự cố kỹ thuật do đường truyền, điện lưới quá 15 phút thì báo về số máy 0903436757 để được hỗ trợ.

Hội đồng thi cấp toàn quốc tại tỉnh làm thủ tục niêm phong các văn bản của vòng thi gửi về địa chỉ Đặng Hiệp Giang, Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 15/4/2015. Tất cả các văn bản cần có bản sao được lưu tại các sở giáo dục và đào tạo. Các bản sao phải có xác nhận “Sao y bản chính”, có chữ ký của trưởng đoàn cán bộ giám sát và chủ tịch hội đồng thi.

II. Olympic “Tài năng tiếng Anh”

Năm học 2014-2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Olympic Tài năng tiếng Anh” (OTE) lần thứ hai nhằm tăng cường giao lưu học hỏi và tạo điều kiện cho các em học sinh thể hiện đầy đủ các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, trong việc học tập bộ môn tiếng Anh căn cứ kết quả cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet.

1. Đối tượng tham gia

Sở giáo dục và đào tạo xem xét lựa chọn để cử đội học sinh tham dự “Olympic Tài năng tiếng Anh” căn cứ vào 3 tiêu chí xếp từ cao xuống theo thứ tự ưu tiên như sau:

1.1. Kết quả của học sinh tại vòng thi cấp tỉnh/thành phố cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet;

1.2. Kết quả học tập môn tiếng Anh của học kỳ gần nhất;

1.3. Kỹ năng nghe nói của học sinh thông qua kiểm tra do sở giáo dục và đào tạo tổ chức nếu học sinh bằng nhau về hai tiêu chí trên.

Mỗi sở giáo dục và đào tạo được cử tối đa 6 học sinh, mỗi lớp 5, 9 và 11 hai em và học sinh đó phải được tham gia vòng thi toàn quốc “Olympic tiếng Anh trên Internet”.

2. Hình thức tổ chức

2.1. Vòng sơ khảo

Học sinh của mỗi khối lớp sẽ tham gia vòng sơ khảo theo từng khối lớp của mình để lựa chọn 15 học sinh có kết quả tốt nhất vào vòng chung kết. Vòng sơ khảo gồm 02 lượt thi.

+ Lượt thi thứ nhất “Vào cuộc”: Tất cả học sinh dự thi xem những hình ảnh được xây dựng theo chủ đề phù hợp với chương trình và nội dung của lớp học và đoán chủ đề của những bức tranh đó.

+ Lượt thi thứ hai “Trải nghiệm”: Tất cả học sinh dự thi xem các đoạn video và trả lời các câu hỏi tình huống phù hợp với chương trình và nội dung của lớp học tương ứng.

2.2. Vòng chung kết

Học sinh bốc thăm chủ đề của mình, Ban giám khảo sẽ căn cứ phần trình bày của học sinh để đánh giá. Kết quả đánh giá học sinh là tổng điểm của từng giám khảo độc lập.

Thời gian chuẩn bị của học sinh là 10 phút. Thời gian thuyết trình của học sinh tối đa là 5 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi của giám khảo tối đa là 3 phút.

Chủ đề, nội dung của Vòng chung kết nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông và sẽ được công bố tại lễ khai mạc của cuộc thi.

3. Thời gian và địa điểm

3.1. Thời gian:

“Olympic Tài năng tiếng Anh” được dự kiến tổ chức tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào 02 ngày, 27-28/3/2015.

3.2. Địa điểm

3.2.1. Khu vực miền Bắc

- Tổ chức tại Ninh Bình cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Điện Biên, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái.

3.2.2. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

- Tổ chức tại Quảng Bình cho các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đăk Nông.

3.2.3. Khu vực miền Nam

- Tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu cho các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu.

3.2.4. Đăng ký dự thi

Để Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho cuộc thi đạt kết quả tốt, các sở giáo dục và đào tạo cần sớm đăng ký tham dự cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh. Việc đăng ký tham gia được thực hiện qua hình thức gửi thư điện tử từ hòm thư chính thức của sở (có tên miền.edu.vn) với tiêu đề “Đăng ký tham dự Olympic Sở giáo dục và đào tạo (tên tỉnh/thành phố) đăng ký tham gia Olympic Tài năng tiếng Anh” cùng nội dung thông tin thành phần đoàn tham dự về địa chỉ dhgiang@moet.edu.vn muộn nhất trước ngày thứ sáu, 13/3/2015.

4. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi khối lớp tại mỗi khu vực tổ chức được trao các giải gồm 01 giải Nhất; 03 giải Nhì; 05 giải Ba và 06 giải Khuyến khích.

III. Triển khai thực hiện

Kinh phí tổ chức và tham gia “Olympic tiếng Anh trên Internet” và “ Olympic Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh phổ thông chi theo quy định tài chính hiện hành từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí phù hợp khác của sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời để tổ chức tốt “Olympic tiếng Anh trên Internet” và “Olympic Tài năng tiếng Anh” năm học 2014 - 2015. Trong quá trình thực hiện mọi liên hệ với BTC xin gửi về địa chỉ ioe@moet.edu.vn. Các vấn đề cần phản ánh, trao đổi kịp thời xin liên hệ qua các số máy công bố ở mục Hỗ trợ trực tuyến trên website http://www.ioe.vn hoặc liên hệ ông Đặng Hiệp Giang, số điện thoại 0979099899; email dhgiang@moet.edu.vn hoặc ông Nguyễn Song Hùng, số điện thoại 0913317329; email nshung@moet.edu.vn để được hỗ trợ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/cáo);
- Vụ GDTH (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hoàn

 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET DÀNH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG VÒNG TOÀN QUỐC

(Kèm theo Công văn số 5935/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 10 năm 2014)

TT

Sở GD-ĐT

Địa điểm giám sát

TT

Sở GD-ĐT

Địa điểm giám sát

1

Thái Nguyên

Hà Nội

33

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

2

Hải Dương

Bắc Ninh

34

Quảng Ngãi

Quảng Nam

3

Thái Bình

Hải Phòng

35

Khánh Hoà

Phú Yên

4

Hưng Yên

Hải Dương

36

Gia Lai

Bình Định

5

Bắc Ninh

Hưng Yên

37

Bình Dương

Khánh Hoà

6

Hà Nội

Hà Nam

38

Kon Tum

Gia Lai

7

Ninh Bình

Lạng Sơn

39

Bình Định

Kon Tum

8

Nam Định

Quảng Ninh

40

Phú Yên

Đăk Lăk

9

Hòa Bình

Nam Định

41

Ninh Thuận

Lâm Đồng

10

Hải Phòng

Hà Giang

42

Lâm Đồng

Đăk Nông

11

Lào Cai

Lào Cai

43

Đăk Nông

TP. HCM

12

Yên Bái

Cao Bằng

44

Bình Thuận

Bình Phước

13

Tuyên Quang

Bắc Kạn

45

Tây Ninh

Bình Dương

14

Cao Bằng

Vĩnh Phúc

46

Tiền Giang

Ninh Thuận

15

Hà Giang

Tuyên Quang

47

Đăk Lăk

Đồng Nai

16

Bắc Kạn

Thái Nguyên

48

Bình Phước

Tây Ninh

17

Bắc Giang

Phú Thọ

49

Đồng Nai

Bà Rịa- Vũng Tàu

18

Phú Thọ

Bắc Giang

50

Bà Rịa- Vũng Tàu

Bình Thuận

19

Vĩnh Phúc

Thái Bình

51

TP. HCM

Long An

20

Quảng Ninh

Yên Bái

52

Kiên Giang

An Giang

21

Lạng Sơn

Ninh Bình

53

An Giang

Đồng Tháp

22

Sơn La

Lai Châu

54

Long An

Tiền Giang

23

Điện Biên

Sơn La

55

Trà Vinh

Bến Tre

24

Hà Nam

Hòa Bình

56

Bến Tre

Vĩnh Long

25

Lai Châu

Điện Biên

57

Hậu Giang

Kiên Giang

26

Nghệ An

Quảng Bình

58

Vĩnh Long

Cà Mau

27

Thanh Hoá

Hà Tĩnh

59

Đồng Tháp

Bạc Liêu

28

Quảng Trị

Thanh Hoá

60

Cần Thơ

Trà Vinh

29

Quảng Bình

Thừa Thiên-Huế

61

Cà Mau

Cần Thơ

30

Thừa Thiên-Huế

Quảng Trị

62

Bạc Liêu

Hậu Giang

31

Hà Tĩnh

Nghệ An

63

Sóc Trăng

Sóc Trăng

32

Quảng Nam

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5935/BGDĐT-GDTrH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Trọng Hoàn
Ngày ban hành: 20/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5935/BGDĐT-GDTrH

310

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258913