• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 5937/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 5937/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5937/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Doanh nghiệp tư nhân Dung Quang
(Đ/c: Tổ dân phố 5, Phường Ba Hàng, Thị xã Ph Yên, Thái Nguyên).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 13283/VPCP-DMDN ngày 13/12/2017 của Văn Phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Dung Quang về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về kiến nghị của Doanh nghiệp, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với chi phí lãi vay trả cho tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 5396/BTC-TCT ngày 25/4/2017 gửi Ngân hàng Nhà nước và Doanh nghiệp tư nhân Tài Lộc.

(Công văn phôtô đính kèm)

Căn cứ công văn số 5396/BTC-TCT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài chính nêu trên, đề nghị Doanh nghiệp tư nhân Dung Quang liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Dung Quang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đ
i mới doanh nghiệp - VPCP;
- Cục Thuế t
nh Thái Nguyên;
- Văn phòng Bộ (đ
b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5937/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5937/TCT-CS

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373870