• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 5945/TCHQ-QLRR năm 2013 phúc đáp Công văn 131001/HAV-HQHY do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5945/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5945/TCHQ-QLRR
V/v phúc đáp CV số 131001/HAV-HQHY của Công ty CP Hyundai Aluminum Vina

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina.
(Địa chỉ: Đường B2, khu B, Khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 131001/HAV-HQHY ngày 01/10/2013 của Công ty Cổ phần Hyundai Aluminum Vina kiến nghị về tỉ lệ phân luồng đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của quý Công ty. Về việc này, Tổng cục Hải quan trả lời như sau:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan; việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lô hàng nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1a Điều 15 của Luật Hải quan. Trong thời gian qua, Công ty đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Điều này ảnh hưởng đến việc đánh giá tuân thủ pháp luật và phân luồng kiểm tra đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty.

Vậy Tổng cục Hải quan thông báo để quý Công ty biết và thực hiện trong thời gian tới.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);
- Cục Hải quan TP.Hải Phòng (để biết);
-
Lưu: VT, QLRR (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
Quách Đăng Hòa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5945/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 10/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5945/TCHQ-QLRR

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209982