• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ sở trợ giúp xã hội


Văn bản pháp luật về Phòng chống bạo lực gia đình

 

Công văn 595/LĐTBXH-BĐG năm 2019 về báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 595/LĐTBXH-BĐG
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/LĐTBXH-BĐG
V/v báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030, năm 2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 2351/LĐTBXH-BĐG ngày 13/6/2018 về việc triển khai mô hình Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và thực hiện hỗ trợ có mục tiêu cho đơn vị triển khai Mô hình Cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (sau đây gọi tắt là Mô hình), cụ thể:

- Mức kinh phí hỗ trợ năm 2018 và năm 2019:

+ Trung tâm công tác xã hội:                 đồng/đơn vị/năm;

+ Ngôi nhà Bình Yên (Mô hình Ngôi nhà bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình và Mô hình Ngôi nhà bình yên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị mua bán trở về):                       đồng/năm.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình trong thời gian tiếp theo, đề nghị Quý đơn vị Báo cáo tình hình triển khai Mô hình tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

1. Các hoạt động đã được triển khai[1] (Tuyên truyền, tập huấn, trang bị cơ sở vật chất, cung cấp dịch vụ...)

2. Thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân

3. Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả của mô hình

4. Kế hoạch triển khai mô hình trong năm 2019

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới, gửi bản điện tử báo cáo qua hòm thư: vubdg@molisa.gov.vn) trước ngày 25/02/2018 để tổng hợp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Nga, chuyên viên Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số điện thoại 0912308490/ (024)32669943. Trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TW Hội LHPN Việt Nam (để biết);
- Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BÌNH ĐẲNG GIỚI
Phạm Ngọc Tiến

 [1] Đề nghị nêu rõ số lượng hoạt động và đối tượng được hỗ trợ

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 595/LĐTBXH-BĐG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Phạm Ngọc Tiến
Ngày ban hành: 14/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 595/LĐTBXH-BĐG

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407031