• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 5963/CT-TTHT năm 2018 chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 5963/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5963/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH liên danh thành phố Đế Vương
Đ/chỉ: 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
MST: 0313329515

Trả lời văn bản số 2018-01/EC tháng 05/2018 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đi với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện dự án đầu tư khu phức hợp bao gồm công trình thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ và các dịch vụ giải trí tại Phường Thủ Thêm, Quận 2, TP.HCM. Để thực hiện dự án, Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ thiết kế thương hiệu và hình ảnh, thiết kế ấn phẩm, thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất cho Công ty tại Việt Nam thì khi thanh toán phí dịch vụ cho tổ chức nước ngoài, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào Ngân sách Nhà nước như sau:

- Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu là 5%.

- Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % để tính thuế TNDN trên doanh thu là 5%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- KT 2;
- P.PC;
- Lưu VT, TTHT.
1107-8683236/18-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nam Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5963/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 20/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5963/CT-TTHT

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393400