• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Công văn 5970/TCHQ-TXNK năm 2013 hướng dẫn tiểu mục hạch toán số thu nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5970/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5970/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn tiểu mục hạch toán số thu nộp NSNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Các Ngân hàng: BIDV; VietinBank; MB; VietcomBank; AgriBank; VIB; TechcomBank; EximBank; MaritimeBank; VP Bank; HD Bank; MHB

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 217/2012/TT-BTC ngày 17/12/2012 và Thông tư số 97/2013/TT-BTC ngày 23/7/2013 quy định việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hiện tượng người nộp thuế ghi sai tiểu mục trên Giấy nộp tiền vào NSNN và một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hạch toán nhầm tiểu mục thu NSNN (một số tiểu mục thuộc Mục 2000 - "Thuế bảo vệ môi trường") từ tiểu mục thu NSNN của cơ quan Hải quan sang tiểu mục thu NSNN của cơ quan Thuế nội địa.

Để đảm bảo tính chính xác trong việc theo dõi, tổng hợp số thu nộp NSNN, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; các Ngân hàng thương mại tham gia phối hợp thu với cơ quan Hải quan hướng dẫn cụ thể cho người nộp thuế ghi đúng tiểu mục trên Giấy nộp tiền vào NSNN và thực hiện hạch toán các khoản thu nộp NSNN theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và các Ngân hàng thương mại được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để đăng tin);
- Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5970/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5970/TCHQ-TXNK

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210231