• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5973/TCHQ-GSQL năm 2013 sử dụng tờ khai hàng hóa xuất khẩu phi mậu dịch khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5973/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5973/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hàng hóa XK PMD khi cung ứng (tái xuất) dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Trả lời công văn số 2468/TCT-KTNB ngày 01/08/2013 của Tổng cục Thuế về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trên cơ sở hồ sơ tái xuất và nội dung quy định tại Điều 3, chương I Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, điểm c, khoản 4, Điều 1 Thông tư số 70/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp các công ty cung ứng dầu nhờn cho phương tiện vận tải quốc tế neo đậu tại cảng biển Việt Nam theo loại hình xuất khẩu phi mậu dịch là chưa phù hợp.

2. Căn cứ hồ sơ gửi kèm công văn số 2468/TCT-KTNB ngày 01/08/2013 của Tổng cục thuế, cụ thể tại tờ khai số 01/XC13-PMD ngày 05/01/2009 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV II-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và tờ khai số 10 XCU/TB-PMD ngày 09/20/2009 tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KV III-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo (người được ủy quyền là ông Đặng Hà Lâm, chứng minh thư số 321170107 cấp ngày 27/02/2007 tại công an Bến Tre) là đối tượng làm thủ tục tái xuất hàng hóa (dầu nhờn) cho tàu M/V BAO YUN DA và tàu MV SHENG HO.

Do vậy, trên tờ khai hải quan nêu trên không thể hiện việc Công ty TNHH Exxon Mobil Việt Nam bán dầu nhờn (tái xuất) cho tàu M/V BAO YUN DA và tàu MV SHENG HO và ủy quyền cho Công ty TNHH TM & DV Xích Đạo làm thủ tục xuất khẩu (tái xuất) hàng hóa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, tỉnh Đồng Nai (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
...
4. Thương nhân tạm nhập, tái xuất xăng, dầu bao gồm :
...
c. Thương nhân Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xăng, dầu vào Việt Nam và bán cho đối tượng nêu tại khoản 3 Điều này được áp dụng các quy định về kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng, dầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Chương II ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC XUẤT KHẨU XĂNG DẦU

Điều 3. Chỉ thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu mới được xuất khẩu xăng dầu.

Bộ Công Thương cấp phép cho thương nhân xuất khẩu xăng dầu theo quy định hiện hành trên cơ sở cân đối nguồn hàng, giá cả thị trường trong nước và quốc tế, kế hoạch đăng ký tiêu thụ sản phẩm của thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu để đảm bảo việc xuất khẩu không ảnh hưởng đến cung cầu thị trường trong nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5973/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5973/TCHQ-GSQL

108

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209999