• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 599/TCHQ-GSQL năm 2019 về các nước thành viên AANZFTA thực thi danh mục PSR (HS2017) do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 599/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/TCHQ-GSQL
V/v các nước thành viên AANZFTA thực thi danh mục PSR (HS2017)

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở nội dung công văn số 13/XNK-XXHH ngày 7/1/2019 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương v/v nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan thông báo và cập nhật về tình hình các nước thành viên Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di - lân (AANZFTA) thực thi chuyển đổi Phụ lục 2 - Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) thuộc Chương 3 - Quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ AANZFTA sang phiên bản HS 2017, cụ thể như sau:

1/ Các nước đã sẵn sàng thực thi danh mục PSR chuyển đổi sang HS 2017 kể từ ngày 1/1/2019 gồm: Việt Nam, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Lào, Bờ-ru-nây, Xinh-ga-po, Úc và Niu Di-lân.

2/ Ma-lai-xi-a: Không thể thực thi danh mục PSR chuyển đổi sang HS 2017 k từ ngày 1/1/2019. C/O mẫu AANZ do cơ quan có thẩm quyền của Ma-lai-xi-a cấp dựa trên PSR HS 2012 cho đến khi có thông báo cập nhật cho các nước thành viên.

3/ Đối với các nước gồm In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin và Thái Lan: Tổng cục Hải quan sẽ thông báo khi nhận được thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 599/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 599/TCHQ-GSQL

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406221