• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 5994/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 5994/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5994/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 2473/HQBR-VT-GSQL ngày 30/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 02/8/2013 Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời số 4459/TCHQ-TXNK .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Hq TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Công ty năng lượng Mê Kông (để biết);
(Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, tỉnh BR-VT)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5994/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 11/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 5994/TCHQ-TXNK

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210003