• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 601/TCHQ-GSQL năm 2019 về tờ khai xuất khẩu sai mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 601/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 601/TCHQ-GSQL
V/v tờ khai xuất khẩu sai mã loại hình

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 2102/HQCT-NV ngày 23/11/2018 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về vướng mắc đối với hàng hóa thuộc các tờ khai xuất khẩu khai sai mã loại hình được thực hiện báo cáo quyết toán trong năm tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thực hiện:

- Chuyển các thông tin đã thu thập, phân tích, đánh giá trong quá trình quản lý hoạt động của Công ty TNHH Minh Đăng tại Chi cục Hải quan Sóc Trăng cho Chi cục Kiểm tra sau thông quan để thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với Công ty. Trong đó, chú trọng việc kiểm tra, hợp đồng, hồ sơ hải quan nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm, sổ kế toán, chứng từ kế toán, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, lượng tồn kho nguyên liệu và thành phẩm, chứng từ thanh toán tiền hàng và định mức nguyên liệu cấu thành sản phẩm xuất khẩu để xác định các sản phẩm xuất khẩu tại các tờ khai Công ty khai sai mã loại hình có được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu hay không.

- Căn cứ kết quả kiểm tra sau thông quan, trường hợp không phát hiện gian lận, lợi dụng việc khai sai mã loại hình và xác định lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản hàng xuất khẩu đã được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm xuất theo các tờ khai sai mã loại hình được nêu của Công ty, hàng hóa đã thực xuất khẩu thì chấp nhận các tờ khai đã khai sai mã loại hình B11 - xuất kinh doanh như tờ khai xuất khẩu loại hình E62 - xuất sản phẩm xuất khẩu để làm các thủ tục tiếp theo về báo cáo quyết toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 601/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 601/TCHQ-GSQL

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406222