• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 60181/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 60181/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60181/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga.
(Địa chỉ: Đội 1, Thôn Thắng Đầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 742/PC-TCT đề ngày 10/8/2017 của Tổng cục Thuế kèm theo công văn không số đề ngày 07/08/2017 của Bà Nguyễn Thị Thanh Nga (sau đây gọi tắt là công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế:

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP , các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

e) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại điểm này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán trồng rừng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp)...

e.2) Thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh với nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Căn cứ quy định trên:

1. Về việc xác định đối tượng chịu thuế TNCN đối với hoạt động chăn nuôi lợn của cá nhân kinh doanh:

Trường hợp cá nhân có ký hợp đồng gia công chăn nuôi lợn với Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam - chi nhánh Hải Dương 2 nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện tại tiết e, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên thì được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chăn nuôi lợn.

Trường hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại tiết e, Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC nêu trên thì thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định.

2. Về việc xác nhận tại địa phương nơi cư trú:

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Bà Nguyễn Thị Thanh Nga liên hệ với Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Nguyễn Thị Thanh Nga được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Phòng PC;
- CCT Quốc Oai;
- Lưu VT, TTHT (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 60181/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 05/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 60181/CT-TTHT

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364291