• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 6019/VPCP-CN năm 2018 về dịch vụ sử dụng đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6019/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6019/VPCP-CN
V/v dịch vụ sử dụng đường bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo của Bộ Tài chính (văn bản số 6870/BTC-QLG ngày 11 tháng 6 năm 2018) về dịch vụ sử dụng đường bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
Ha

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6019/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6019/VPCP-CN

468

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385805