• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm

 

Công văn 602/TCHQ-GSQL năm 2019 về thực hiện Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 602/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.

Liên quan đến việc hướng dẫn doanh nghiệp khai báo và cơ quan hải quan kiểm tra, đi chiếu thông tin về số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo đề nghị tại công văn số 22469/QLD-MP ngày 07/12/2018 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan có một số vướng mắc, cụ thể như sau:

Điểm c, khoản 2, Điều 12 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ đã bãi bỏ khoản 1 điều 35 của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm, theo đó, không quy định doanh nghiệp khi nhập khẩu mỹ phm phải nộp/ khai báo cho cơ quan hải quan “Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận”.

Việc Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp khai báo và cơ quan hải quan tra cứu số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin một cửa quốc gia là không phù hợp với quy định nêu trên, làm phát sinh thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và cơ quan hải quan. Do vậy, cơ quan hải quan không có cơ sở đ thực hiện.

Trường hợp Bộ Y tế nhận thấy việc nộp/ khai báo s tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin một cửa quốc gia là cần thiết đ đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý mỹ phẩm, đề nghị Cục Quản lý Dược đề xuất đưa nội dung này và trình cấp có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo giá trị pháp lý khi thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Quản lý Dược được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bộ Y tế Tr
ương Quốc Cường (để chỉ đạo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 12. Bãi bỏ một số văn bản, quy định thuộc lĩnh vực mỹ phẩm
...
2. Bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm:
...
c) Khoản 1 Điều 35.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 35. Nhập khẩu mỹ phẩm

1. Các sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp xuất trình với cơ quan Hải quan Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cấp số tiếp nhận.

*Khoản này bị bãi bỏ bởi Điểm c Khoản 2 Điều 12 Nghị định 155/2018/NĐ-CP

Điều 12. Bãi bỏ một số văn bản, quy định thuộc lĩnh vực mỹ phẩm
...
2. Bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm:
...
c) Khoản 1 Điều 35.*

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 602/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 25/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 602/TCHQ-GSQL

341

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406223