• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 6021/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6021/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6021/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 1653/HQAG-NV ngày 30/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý thuế giá trị gia tăng do cơ quan hải quan tạm thu đối với loại hình tạm nhập - tái xuất, ngày 05/9/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5255/TCHQ-TXNK hướng dẫn Cục Hải quan An Giang thực hiện. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 5255/TCHQ-TXNK .

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6021/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 14/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6021/TCHQ-TXNK

115

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210008