• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Kiểm lâm

 

Công văn 603/KL-ÐT năm 2018 phúc đáp văn bản 2716/GSQL-GQI về hồ sơ lâm sản đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu, nhập khẩu do Cục Kiểm lâm ban hành

Tải về Công văn 603/KL-ĐT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
CỤC KIỂM LÂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/KL-ĐT
V/v phúc đáp văn bản số 2716/GSQL-GQI của Cục GSQL về Hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Quản lý giám sát về Hải quan

Phúc đáp văn bản số 2716/GSQL-GQ1 ngày 30/8/2018 của Cục giám sát quản lý về Hải quan về việc hồ sơ lâm sản đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu, nhập khẩu; Cục Kiểm lâm có ý kiến như sau:

1. Về việc nộp/xuất trình hồ sơ lâm sản khi xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ.

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quy định: “Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai hàng hóa với cơ quan Hải quan về số lượng; chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp”. Theo đó, thương nhân chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật và chịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp; không quy định doanh nghiệp phải nộp/xuất trình hồ sơ lâm sản khi xuất khẩu.

Về vấn đề này, Cục Kiểm lâm đã có văn bản số 657/KL-ĐT ngày 17/10/2017 phúc đáp văn bản số 2355/GSQL-GQ1 ngày 04/10/2017 của Cục GSQL về Hải quan về hồ sơ gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ khi xuất khẩu.

2. Đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản quy định:

“2. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu xuất ra

a) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.

b) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của cá nhân xuất ra: bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì cơ quan Kiểm lâm chỉ xác nhận Bảng kê lâm sản (gỗ) có nguồn gốc nhập khẩu xuất ra đối với lâm sản đã được doanh nghiệp nhập khẩu gỗ đưa về kho hàng và ghi lâm sản nhập vào sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trường hợp lô hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu nhưng vẫn đang trong địa bàn giám sát của cơ quan Hải quan thì không chịu sự quản lý của cơ quan Kiểm lâm.

Cục Kiểm lâm phúc đáp để Cục Giám sát quản lý về Hải quan nghiên cứu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT (5b).

Q. CỤC TRƯỞNG
Đỗ Quang Tùng

 

 

Điều 6. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản

1. Mẫu sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng thống nhất đối với tổ chức có hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản.

2. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản phải được quản lý tại tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này. Chủ lâm sản có trách nhiệm ghi vào sổ theo dõi lâm sản ngay khi nhập, xuất lâm sản thể hiện rõ các nội dung: ngày tháng nhập, xuất lâm sản; tên lâm sản, nguồn gốc lâm sản; quy cách, số lượng, khối lượng, tồn đầu kỳ, tồn cuối kỳ.

Tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này khi nhập gỗ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước phải báo cơ quan kiểm lâm sở tại kiểm tra, ký xác nhận tại sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT- BNNPTNT
...
7. Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Lâm sản nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước

1. Hồ sơ một lô lâm sản nhập khẩu trực tiếp thực hiện theo quy định tại Điều 10 của Thông tư này.

2. Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu xuất ra

a) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của tổ chức xuất ra gồm: hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm xuất bán lâm sản và bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.

b) Hồ sơ lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu của cá nhân xuất ra: bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại”.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 8. Xuất khẩu theo điều kiện hoặc theo giấy phép

1. Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải quan về số lượng, chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 603/KL-ĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kiểm lâm   Người ký: Đỗ Quang Tùng
Ngày ban hành: 03/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 603/KL-ĐT

605

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396890