• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư

Công văn 606/TTg-CN năm 2018 về thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5 giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/TTg-CN
V/v thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5 giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
-
y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước (văn bản số 1874/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 27 tháng 3 năm 2018), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 4055/BGTVT-KHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2018), Tài chính (văn bản số 4421/BTC-ĐT ngày 17 tháng 4 năm 2018), Xây dựng (văn bản số 974/BXD-HĐXD ngày 04 tháng 5 năm 2018) về việc thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến s 5 giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thuê tư vấn nước ngoài hoặc liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến s 5 giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) như đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước quyết định việc lựa chọn tư vấn thẩm tra theo đúng quy định; đồng thời, tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên để phát huy tối đa hiệu quả và tiết kiệm trong công tác thuê tư vấn thẩm tra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, PL, TH;
-
Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 606/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 606/TTg-CN

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381806