• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 6064/TCHQ-TXNK năm 2013 áp mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6064/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6064/TCHQ-TXNK
V/v áp mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP Miền đất mới Hà Nội.
(298, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 06/Newland ngày 8.10.2013 của Công ty CP Miền đất mới Hà Nội về áp mã số xe điện chở rác làm thủ tục, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Hải Phòng KV3, Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 28, Chương V, Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; thì:

Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết luận phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại. Thời gian, trình tự giải quyết khiếu nại đã được hướng dẫn cụ thể. Đề nghị doanh nghiệp gửi công văn, hồ sơ tới cơ quan hải quan cửa khẩu nơi đã làm thủ tục hải quan để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty CP Miền đất mới Hà Nội biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Chương 5. KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ KHỞI KIỆN

Điều 28. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với kết luận phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế

1. Người khai hải quan không đồng ý với kết luận phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại;

2. Thời hạn khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

3. Trình tự giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, người khai hải quan, người nộp thuế phải nộp thuế theo kết luận về phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6064/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 16/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6064/TCHQ-TXNK

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210040