• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 6082/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6082/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6082/VPCP-KGVX
V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- B
Y tế.

Nhằm kiểm soát tốt dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ).

2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Đà Nng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truy vết trên diện rộng tại thành phố Đà Nng, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, kể cả khách du lịch.

3. Bộ Y tế chỉ đạo, hỗ trợ thành phố Đà Nng tăng cường năng lực xét nghiệm, điều trị; điều tra, giám sát dịch, nhất là các đối tượng, các khu vực có nguy cơ cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo c
áo);
- Các thành viên BCĐ Quốc gia p/c dịch Covi
d-19;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: QHĐP, KTTH, TH; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6082/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6082/VPCP-KGVX

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448135