• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 6094/VPCP-KTN năm 2014 về tình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6094/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6094/VPCP-KTN
V/v tình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 843/BXD-HTKT ngày 29 tháng 4 năm 2014), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2631/BTNMT-TNN ngày 25 tháng 6 năm 2014), Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1876/BKHCN-CNN ngày 26 tháng 5 năm 2014), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 4978/UBND-TNMT ngày 07 tháng 7 năm 2014), Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 3341/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 7 năm 2014) về tình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan liên quan lập Đề án nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất, trước mắt cần tập trung nghiên cứu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và Đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài, hoàn thành trước 30 tháng 6 năm 2015.

2. Các địa phương căn cứ quy hoạch cấp nước, sử dụng nước để xây dựng lộ trình giảm dần việc sử dụng nước ngầm, chuyển sang sử dụng nước mặt cho các dự án cấp nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện tháng 6 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, PCN Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).Binh21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6094/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6094/VPCP-KTN

218

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243301