• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác


 

Công văn 6105/BYT-TCCB năm 2013 thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 6105/BYT-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6105/BYT-TCCB
V/v Thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người.

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

 

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29/11/2006; Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, ngày 10/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2002/QĐ-TTg thành lập Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người trực thuộc Bộ Y tế. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong cả nước.

Bộ Y tế thông báo đầu mối, trách nhiệm điều phối về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người giữa các ngân hàng mô và các cơ sở y tế trong cả nước theo quy định của pháp luật để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, phối hợp công tác theo địa chỉ sau:

- Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Tên rút gọn: Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia).

- Số 40 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại/Fax: 04.38.28.88.66

- Địa chỉ Email: gheptang@vncchot.com

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- WHO tại Việt Nam; Unicef tại Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Sở Y tế - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng hội Y học Việt Nam;
- Cục QLK,CB; Trung tâm ĐPGTQG;
- Lưu: VT, TCCB (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6105/BYT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 30/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6105/BYT-TCCB

260

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210022