• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 6106/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6106/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6106/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex.
(358 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0108/20/MP-XNK ngày 21/08/2020 của Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex (công ty) phản ánh vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu của công ty, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 14/08/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5365/TCHQ-TXNK trả lời Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc của công ty. Theo đó, “sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% theo quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội. Đề nghị công ty thực hiện theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và công văn số 5365/TCHQ-TXNK .

Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của công ty tại công văn số 0108/20/MP-XNK nêu trên và sẽ tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố để chấn chỉnh kịp thời, đảm bảo thống nhất trong việc thực hiện chính sách thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh một cách bình đẳng, đúng pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC, TCT (BTC);
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (thay trả lời công văn số 2584/HQHN- KTSTQ ngày 10/09/2020);
- Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Điều 8. Thuế suất
...

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:
...

l) Thiết bị, dụng cụ y tế, bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6106/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6106/TCHQ-TXNK
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453950