• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Công văn 6112/VPCP-CN năm 2018 về đầu tư bổ sung công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cầu Phú Mỹ và trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6112/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6112/VPCP-CN
V/v đầu tư bổ sung công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cu Phú Mỹ và trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 2017/UBND-DA ngày 10 tháng 5 năm 2018), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3694/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 6 năm 2018), Giao thông vận tải (văn bản số 5831/BGTVT-ĐTCT ngày 04 tháng 6 năm 2018), Tài chính (văn bản số 7018/BTC-ĐT ngày 14 tháng 6 năm 2018) về việc đầu tư bổ sung công trình lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông và hệ thống giám sát tốc độ tại khu vực cầu Phú Mỹ và trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ cầu Phú Mỹ, Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp thu ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, quyết định việc đầu tư bổ sung công trình nêu trên theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, CN (2).
Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6112/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 28/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6112/VPCP-CN

504

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
385912