• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Khu công nghiệp khu chế xuất và khu kinh tế

 

Công văn 6115/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công từ doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6115/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa thuê DNCX gia công

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Namyang Sông Mây.
(Lô B1, đường số 06, KCN Sông Mây, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 1452/PC-VPCP ngày 08/9/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 2608-Y2020/XNK ngày 25/8/2020 của Công ty TNHH Namyang Sông Mây phản ánh vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gia công từ DNCX. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 04/9/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5864/TCHQ-TXNK hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về chính sách thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan công lại (đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH Namyang Sông Mây nghiên cứu nội dung công văn số 5864/TCHQ-TXNK nêu trên và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Namyang Sông Mây biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6115/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 17/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6115/TCHQ-TXNK

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
453952