• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Công văn 6118/TCĐBVN-TCCB năm 2014 xây dựng phương án xác định biên chế hợp đồng một số công việc theo Nghị định 68 đối với cơ quan hành chính do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 6118/TCĐBVN-TCCB
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6118/TCĐBVN-TCCB
V/v xây dựng phương án xác định biên chế hợp đồng một số công việc theo Nghị định 68 đối với các cơ quan hành chính

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục trực thuộc Tổng cục ĐBVN

Thực hiện thông báo Kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại cuộc họp giao ban tháng 11/2014 (số 172/TB-TCĐBVN ngày 14/11/2014) về việc rà soát, tổng hợp đối tượng ký hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP.

Để có cơ sở trình Bộ GTVT Quyết định giao chỉ tiêu biên chế hợp đồng năm 2014, 2015, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục xây dựng phương án sử dụng lao động hợp đồng theo quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban tổ chức Chính phủ về việc hướng dẫn Thực hiện Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, với các công việc:

Số TT

Công việc

Số lượng (người)

Thuyết minh

1

Lái xe;

 

 

2

Bảo vệ;

 

 

3

Tạp vụ;

 

 

4

Vệ sinh;

 

 

5

Trông giữ phương tiện đi lại của CB, CC và khách đến làm việc với cơ quan;

 

 

6

Công việc khác.

 

 

Phương án sử dụng lao động hợp đồng, các đơn vị gửi về Tổng cục ĐBVN (qua Vụ TCCB) trước ngày 20/11/2014 để tổng hợp. Lịch thẩm duyệt phương án sử dụng lao động sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị sau./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài Chính;
- Văn phòng TCĐBVN (thực hiện);
- Lưu VT, TCCB.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6118/TCĐBVN-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam   Người ký: Nguyễn Văn Quyền
Ngày ban hành: 18/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6118/TCĐBVN-TCCB

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258226