• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6130/TCHQ-TXNK năm 2013 xin điều chỉnh giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6130/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6130/TCHQ-TXNK
V/v xin điều chỉnh giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương.
(Địa chỉ: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 145/VTR-LG2 ngày 08/10/2013 của Công ty cổ phần giao nhận ngoại thương xin điều chỉnh giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng rượu Vodka Russian Standard. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có phiếu chuyển hồ sơ số 5409/PC-TCHQ ngày 12/9/2013 đến Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại theo đề nghị của Công ty tại công văn số 90/VTR-LG2 và công văn số 5915/TCHQ-TXNK ngày 08/10/2013 trả lời công văn số 138/VTR-LG2 của Quý Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để được xem xét, giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Cục HQ TP Hải Phòng (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PG(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6130/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6130/TCHQ-TXNK

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210294