• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 61330/CT-TTHT năm 2018 về Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 61330/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61330/CT-TTHT
V/v Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Bà Đặng Thu Thủy - MST: 8009305321
(Địa chỉ: Ngõ 211, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/CV-HĐLT ngày 16/8/2018 của Bà Đặng Thu Thủy - MST: 8009305321 hỏi về chính sách thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời như sau:

- Căn cứ Điểm d, đ, e, g; Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“d) Người phụ thuộc bao gồm:...

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này.

“đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các Tiết d.2, d.3, đ.4, Điểm d, Khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đng”.

“e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại Tiết đ.1.1, Điểm đ, Khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)”.

“g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:...

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc vi người nộp thuế như bản chụp s hộ khu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), Giy khai sinh, quyết định công nhn việc nhn cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có tm giy tờ chứng minh là người khuyết tt, không có kh năng lao động như bn chp giy xác nhn khuyết tt theo quy định của pháp luật v người khuyết tật đối với người khuyết tt không có kh năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mc bệnh không có kh năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...).

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4, Điểm d, Khon 1, Điều này hồ sơ chng minh gm:

g.4.1) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giy khai sinh

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật...”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp bà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ chồng ngoài độ tui lao động, có thu nhập trong năm dưới một triệu đồng một tháng thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định của Điểm g.3 nêu trên không cần bổ sung giấy xác nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng như đối tượng khác (g.4). Đối với các giấy tờ xác định mối quan hệ giữa người phụ thuộc và người nộp thuế theo hướng dẫn là giấy tờ hợp pháp là bản chụp (phô tô) vẫn được chấp nhận nhưng người nộp thuế phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của các hồ sơ cung cấp.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời bà: Đặng Thu Thủy được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TNCN;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 61330/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội   Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 04/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 61330/CT-TTHT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399938