• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường


 

Công văn 6166/VPCP-KTTH năm 2018 Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 6166/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6166/VPCP-KTTH
V/v Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7332/BTC-CST ngày 20 tháng 6 năm 2018 về Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị Bộ Tài chính tại Công văn số 7332/BTC-CST nêu trên. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP,  các Vụ: TH, PL, QHĐP, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).S

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6166/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6166/VPCP-KTTH

388

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386028