• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 6180/TCHQ-GSQL năm 2013 phân luồng hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc thực vật do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 6180/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6180/TCHQ-GSQL
V/v phân luồng hàng hóa XK có nguồn gốc thực vật

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3166/HQHCM-QLRR ngày 13/9/2013 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về giải quyết vướng mắc trong việc phân luồng xanh có điều kiện đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc danh mục phải kiểm dịch thực vật theo quy định tại Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tại điểm a, b và c mục 1 công văn số 5662/TCHQ-GSQL ngày 16/10/2012 của Tổng cục Hải quan:

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiên thống nhất khi có ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về việc kiểm dịch lô hàng xuất khẩu là sản phẩm gia công từ nguyên liệu nhập khẩu đã được kiểm dịch khi nhập khẩu:

Đối với hàng gia công nếu thuộc đối tượng phải kiểm dịch cả khi nhập khẩu nguyên liệu và khi xuất khẩu thành phẩm thì cơ quan hải quan phải phối hợp thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6180/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 6180/TCHQ-GSQL

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210519